MTÜ Naisinvestorite Klubi eesmärgid:

Soodustada ja populariseerida investeerimistegevust

Koolitada ja tuua kokku investeerimishuvilisi

Jagada ja koguda investeerimisteadmisi

   Suurendada naisinvestorite     hulka Eestis

 • Ei ole ühtegi põhjust, miks naised ei võiks olla vähemalt sama aktiivsed raha kasvatajad kui mehed. Klubiline vorm on hea viis toetada arutelusid ja mõttevahetust, mis omakorda aitab kaasa kaalutletud ja kvaliteetsete investeerimisotsuste tegemisele. Rahalise vabaduseni viivate esimeste sammude astumine võib üksi üsna raske olla, kuid üheskoos on neid kindlasti lihtsam teha.

  Loit Linnupõld, Crowdestate Eesti
 • Naisinvestorite klubi on äärmiselt vajalik algatus. Väga selgelt on näha finantsteemaliste koolituste osalejate hulgas märgatavalt suuremat arvu mehi ja on üsna tavaline, et naised kipuvad jätma kõik finantsasjad meeste kanda, kuid paraku on just naised need, kes lahku minnes raskemasse olukorda seetõttu jäävad. Naisi ühendav klubi on hea võimalus arutada finantsteemasid turvalises keskkonnas ja usun, et see algatus aitab paljudes naistes esile tuua nende parimad küljed, luua hulgaliselt naisettevõtjaid ja investoreid, kes panevad aluse palju edukamale Eestile tervikuna.

  Roland Tokko, Edu Akadeemia
 • Leidsin klubist mitu head koostööpartnerit ja kohtusin huvitavate ning inspireerivate naistega. Sõltumata sellest, millesse on soov investeerida ja kui suur on kogemuste pagas, leiab klubist inimesi, kellega mõtteid vahetada ning kogemusi jagada.

  Karin Vinkel, kinnisvarainvestor
 • Investeerimine sugu ei nõua, kuid ometigi on finantsmaailmas tavapärane meeste domineerimine. Kristi poolt algatatud Naisinvestorite klubi murrab igikeltsaga kaetud dogmasid ning näitab, et ka naised võivad edukalt investeerida. Just naisteklubist võivad tuule tiibadesse saada inimesed, kes muidu ei julgeks investeerimisega tegeleda. Selleks on vaja vaid tahet ja motivatsiooni. Hei, naine – miks Sina juba ei investeeri?

  Tauri Alas, Rahapuu blogi
 • Ise investeerimiskoolitustel käies märkasin kiiresti, et naiste osakaal oli väike. Uurides võimalikke põhjuseid toodi välja, et “investor” on sageli inimeste mõtetes pigem keskealine pintsakuga mees ja julgust alustada on naistel vaja veidi tekitada. Nii sündiski Naisinvestorite Klubi – koht, kus saab ühiselt heas seltskonnas investeerimistarkusi koguda ja teiste inimeste kogemustest õppida ja nõu küsida. Pikas perspektiivis usun, et eesti naiste investeerimisteadmised ja võimekus on ainult tõusuteel ja tagasi vaadates tundub praegune palgalõhe ja investeerijate sooline jaotus pigem kummalisena.

  Kristi Saare, Naisinvestorite Klubi asutaja
 • Ühe teadusuuringu järgi on naisinvestorid olnud Tallinna börsil meestest selgelt edukamad ning selle edu on taganud väiksem kauplemisaktiivsus ja pikem aktsiate hoidmisperiood – kokkuvõttes külmem närv. Seega oleks selge patt pelgalt soostereotüüpide tõttu aktsiaturgudest eemale hoida. Loodetavasti aitab Naisinvestorite klubi stamparvamusi lõhkuda.

  Juhan Lang, Äripäeva börsitoimetus
 • Meie klubis on palju ägedaid ja ettevõtlikke naisi – suurepärane võimalus uusi tuttavaid ja mõttekaaslasi leida.

  Krista Teearu, Pilvebüroo rahajutud
 • Naisinvestorite klubi ühendab investeerimisest, ettevõtlusest ja/või oma finantsseisu parandamisest huvitatud naisi. Liikmed toetavad, julgustavad ja inspireerivad üksteist – kõik valdkonnast huvitatud naised on teretulnud ja ei ole olemas liiga rumalaid, ega ka liiga tarku küsimusi.

  Liis Halling, jurist