Naisinvestorite Klubi

Alampealkiri

Klubi eesmärk

Soodustame ja populariseerime investeerimist. Julgustame rohkem naisi oma rahaasjad kontrolli alla saama ning investeerimisega alustama. Selleks, et naisinvestoreid oleks palju!

Kuidas seda teeme?

Koondame investeerimishuvilisi naisi, pakume võimalust omavahel suhelda digitaalselt ning üritustel kohtudes, üksteiselt ja valdkonna ekspertidelt õppida.

Miks seda teeme?

Naisi on finantsmaailmas, kitsamalt ettevõtluses ja investeerimismaailmas ebaproportsionaalselt vähe. Investeerimine on kõikidele jõukohane, tuleb vaid alustada.

Miks just naised?

See on keeruline küsimus, miks naisi finantsvaldkonnas nii vähe on. Tegemist on kombinatsiooniga ühiskondlikest ootustest, väljakujunenud erialajaotustest ja veidi stereotüüpsest mõtlemisest.

Aga numbrites?

2020. andmetel on Eesti Rikaste Top 500 hulgas naisi alla 50. Sarnane vaevu 10% esindatus on olnud dividendide topis ning investorite top nimekirjades. Usume, et naised on võimelised rohkemaks.

Tulevikus:

Usume, et sihikindla tegutsemisega ja süsteemse toetusega jõuab naisi üha rohkem tippu igas valdkonnas. Oluline pole aga ainult tippu jõudmine - paremad finantsteadmised aitavad kogu ühiskonda edasi.