Privaatsus

Vastutus

1.1 Kasutades naisinvestoriteklubi.ee Veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult.

1.2 Veebileht naisinvestoriteklubi.ee kannab endas informatiivset sisu. Veebileht ei võta vastutust informatsiooni aegumise ega lõpliku täpsuse eest. Veebileht ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest.

1.3 Veebileht ei tegele investeerimisnõu andmisega ega õigusnõustamisega. Tarbija vastutab ise otsuste eest, mis ta lehel leitud informatsiooni baasil teeb.

Privaatsus

2.1 Veebilehe omanikule usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.

2.2 Veebilehe kaudu võime koguda järgmiseid andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel e-maili aadress ja nimi 2) üldine anonüüme statistika Veebilehe külastatavuse kohta.

2.3 Tarbija annab Veebipoes oma isikuandmeid sisestades Veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks Toote kohaletoimetamiseks).

2.4 Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult siis kui Tarbija on andnud selleks oma nõusoleku.

2.5 Naisinvestorite Klubi on isikuandmete vastutav töötleja, Naisinvestorite Klubie edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Autoriõigus

3.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja MTÜ Naisinvestorite Klubi.

3.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.

3.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.